در جلسه هیات دولت: با خدمت بیشتر باید پاسخگوی حضور مردم باشیم

شناسه خبر: 108019 -

چهارشنبه 24 بهمن 1397 - 13:43

0% ...

شناسه خبر: 108019

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات