در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن : بدون ایران هیچ‌گونه طرحی در این منطقه قابل اجرا نخواهد بود

دوشنبه 22 بهمن 1397 - 12:13

شناسه خبر: 108005