در اجتماع بزرگ مردم تهران در مراسم راهپیمایی 22 بهمن : جوانان ایران اسلامی در جنگ 8 ساله با قدرت در برابر همه زورگویان دنیا ایستادند

دوشنبه 22 بهمن 1397 - 12:05

شناسه خبر: 107998