دیدار سفرا و روسای نمایندگی ها و سازمان های خارجی مقیم تهران : حتی آمریکا هم اگر از مسیر غلط خود بر گردد، از مداخلات گذشته عذرخواهی کند و با احترام با ملت ما سخن بگوید؛ حاضریم توبه او را بپذیریم

چهارشنبه 17 بهمن 1397 - 16:31

شناسه خبر: 107972