دیدار سفرا و روسای نمایندگی ها و سازمان های خارجی مقیم تهران : حتی آمریکا هم اگر از مسیر غلط خود بر گردد، از مداخلات گذشته عذرخواهی کند و با احترام با ملت ما سخن بگوید؛ حاضریم توبه او را بپذیریم

شناسه خبر: 107972 -

چهارشنبه 17 بهمن 1397 - 16:31

0% ...

شناسه خبر: 107972

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات