مراسم تقدیر از آثار برگزیدگان جایزه کتاب سال : تحریم‌های ضدایرانی دولت آمریکا در برابر علم، ‌دانشمندان و قلم است

شناسه خبر: 107963 -

سه شنبه 16 بهمن 1397 - 16:09

0% ...

شناسه خبر: 107963

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات