مراسم تقدیر از آثار برگزیدگان جایزه کتاب سال : با امر و نهی و فیلتر، سوال و شبهه رفع نمی‌شود/ با امر و نهی و فیلتر، سوال و شبهه رفع نمی‌شود

سه شنبه 16 بهمن 1397 - 16:04

شناسه خبر: 107960