سلامت الکترونیک و کارت الکترونیک برای سلامت در کشور از امور مهمی است که اولاً تشخیص را آسان می‌کند، ثانیا از پول‌ها و هزینه‌هایی که نیازی نیست جلوگیری می‌کند، ثالثاً از باندهای فسادی که متأسفانه در مراکز تشخیص و برخی از مطب‌ها و کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها وجود دارد که البته زیاد هم نیست، جلوگیری می کند./با سلامت الکترونیک شفاف می‌شود که این فرد امسال، چند بار ام‌.آر.‌آی کرده، چند بار اسکن و عکس و چند بار به دکتر مراجعه کرده و چه مقدار دارو مصرف کرده است.

شناسه خبر: 107902 -

دوشنبه 15 بهمن 1397 - 14:42

0% ...

شناسه خبر: 107902

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی

- سخنراني ها