بدون وزیر بازرگانی مستقل مسایل و مشکلات صادرات و واردات و تنظیم بازار در کشور حل نمی‌شود و به همین خاطر من در ابتدای کار دولت دوازدهم لایحه دو فوریتی خدمت شما فرستادم و از شما خواهش کردم وزارت بازرگانی را جدا کنید.

شناسه خبر: 107900 -

دوشنبه 15 بهمن 1397 - 14:40

0% ...

شناسه خبر: 107900

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی