رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق اعضای دولت با آرمانهای امام راحل و شهیدان:امام راحل حکومت اسلامی را به جمهوری اسلامی تبدیل کرد و شعار مردم را تغییر داد و این شعار از آزادی، استقلال و حکومت اسلامی به آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی تبدیل شد و این همان انقلابی است که بعد از 47 روز مردم را پای صندوق‌های آراء آورد تا به جمهوری اسلامی ایران رأی بدهند.

شناسه خبر: 107890 -

چهارشنبه 10 بهمن 1397 - 12:53

0% ...

شناسه خبر: 107890

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای داخلی