رئیس جمهور در مراسم تجدید میثاق اعضای دولت با آرمانهای امام راحل و شهیدان:امام توانست با اجتهاد خود غبار از چهره اسلام بزداید و دین را زنده کند./ تفسیر و تبیین امام از دین و شرایط زمان بود که توانست امید را در آحاد مردم جامعه بوجود آورد.

چهارشنبه 10 بهمن 1397 - 12:33

شناسه خبر: 107886