تقدیم استوارنامه سفیر ترکیه

شنبه 13 بهمن 1397 - 14:18

شناسه خبر: 107829