دیدار با روسای روابط عمومی دستگاههای اجرایی کشور

شناسه خبر: 107728 -

سه شنبه 2 بهمن 1397 - 13:54

شناسه خبر: 107728

- دفتر رئیس‌جمهوری

- آلبوم اول دفتر رئیس جمهور

- جلسات