در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مهمترین اولویت امروز کشور اشتغال جوانان است/در مساله رعایت حجاب، خطاب قرآن ابتدا به مردان است/ اساس حجاب، امنیت زنان است/ زنان سلامت اداری و مدیریتی بیشتری دارند

شناسه خبر: 107725 -

دوشنبه 1 بهمن 1397 - 09:45

0% ...

شناسه خبر: 107725

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات