در دیدار وزیر، معاونین و مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: همه باید به تحقق سریعتر دولت الکترونیک کمک کنند/ مردم باید قادر باشند با یک کارت احتیاجات زندگی خود را برآورده کنند

شناسه خبر: 107722 -

دوشنبه 1 بهمن 1397 - 09:41

0% ...

شناسه خبر: 107722

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات