افتتاح مرکز تروما و اورژانس ۱۵۲ تختخوابی شهید نبوی گرگان

سه شنبه 25 دی 1397 - 11:54

شناسه خبر: 107668