دیدار با علما و روحانیون اهل تسنن و تشیع استان گلستان

سه شنبه 25 دی 1397 - 11:50

شناسه خبر: 107667