دیدار با علما و روحانیون اهل تسنن و تشیع استان گلستان

شناسه خبر: 107667 -

سه شنبه 25 دی 1397 - 11:50

شناسه خبر: 107667

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- سخنراني ها