جلسه توسعه و برگزیدگان استان گلستان

شناسه خبر: 107653 -

دوشنبه 24 دی 1397 - 20:57

شناسه خبر: 107653

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

- سخنراني ها