دکتر روحانی در جلسه توسعه و افتتاح همزمان پروژه های زیربنایی و اقتصادی استان گلستان

دوشنبه 24 دی 1397 - 16:32

شناسه خبر: 107635