رئیس جمهور در جمع پرشور مردم در استادیوم تختی گنبد کاووس

دوشنبه 24 دی 1397 - 11:50

شناسه خبر: 107630