دکتر واعظی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گلستان

دوشنبه 24 دی 1397 - 10:21

شناسه خبر: 107623