هاشمی بسیار صبور و بسیار مظلوم بود، بعد از بهشتی به کسی بیش از او ظلم نشد/ باید هاشمی زمان خود باشیم، اعتدال و صبر و مدارا پیشه کنیم/ در برابر فشار سیاسی و اقتصادی دشمن، با پیروی از راه هاشمی قادر به ایستادگی هستیم

شناسه خبر: 107596 -

پنجشنبه 20 دی 1397 - 13:58

0% ...

شناسه خبر: 107596

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده