بعد از توافق برجام، هاشمی گفت سایه جنگ از ایران برداشته شد و من راحت خواهم مرد/ هاشمی بنیانگذار فناوری هسته ای ایران است/ به موشک های دفاعی و علمی خود فخر می کنیم؛ بزودی دو ماهواره به فضا خواهیم فرستاد

پنجشنبه 20 دی 1397 - 13:57

شناسه خبر: 107594