رهبر انقلاب گفتند هیچکس برای من هاشمی نخواهد شد/در ساختار انقلاب و استقرار نظام، شهید بهشتی و مرحوم هاشمی استوانه اصلی بودند

شناسه خبر: 107587 -

پنجشنبه 20 دی 1397 - 13:51

0% ...

شناسه خبر: 107587

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده