دکتر جنیدی در نشست سراسری کانون ملی زنان بازرگان و کارآفرین

شناسه خبر: 107576 -

چهارشنبه 19 دی 1397 - 18:13

شناسه خبر: 107576

- نهاد ریاست‌جمهوری

- سفرهای داخلی