فیلم / گزیده‌ای از سخنان دکتر واعظی در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان گلستان

يکشنبه 16 دی 1397 - 15:39

شناسه خبر: 107541