در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : زمانی کشور همسایه ای در زمستان قیمت گاز را برای ما حتی ۹ برابر کرد و پرداخت شد؛ اما در این دولت خودمان نیاز کشور را تامین کردیم

شناسه خبر: 107477 -

دوشنبه 10 دی 1397 - 15:02

0% ...

شناسه خبر: 107477

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده