در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : مردم را برای استفاده از سیستم های هوشمند کنترل مصرف آب و برق، تشویق کنید/ چرخه تولید، فرهنگ سازی و نرخ باید در کنترل مصرف آب و برق هماهنگ باشند

شناسه خبر: 107474 -

دوشنبه 10 دی 1397 - 14:58

0% ...

شناسه خبر: 107474

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده