در جمع وزیر ، معاونان و مدیران وزارت نیرو : مصرف صحیح و اسراف نکردن آب، عمل صالح است/ بد و بی رویه مصرف کردن آب و برق، مصداق عمل منکر است/ رسانه ها در زمینه مصرف صحیح آب و برق فرهنگ سازی کنند

شناسه خبر: 107472 -

دوشنبه 10 دی 1397 - 14:54

0% ...

شناسه خبر: 107472

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده