آب، مشکل مهم ملی است؛ دولت برای آب تصمیمات مهم خواهد گرفت/ برای دولت کارون و زاینده رود و هامون به یک اندازه مهم اند/ دولت فقط متعلق به یک استان نیست و نگاه یکسانی برای حل مساله آب در استانها دارد

شناسه خبر: 107465 -

سه شنبه 4 دی 1397 - 14:02

0% ...

شناسه خبر: 107465

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده