در جمع تجار و فعالان اقتصادی ایران و ترکیه : باید از تجارت ترجیحی به سمت تجارت آزاد برویم/امکان اتصال ترانزیتی شرق و غرب، از مهمترین مزیت های استراتژیک ایران و ترکیه است

پنجشنبه 29 آذر 1397 - 20:45

شناسه خبر: 107354