ایران و ترکیه دو سند و یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند

شناسه خبر: 107341 -

پنجشنبه 29 آذر 1397 - 17:27

شناسه خبر: 107341

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای خارجی

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده