دکتر نهاوندیان در دومین کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب:

 باید آگاهی عمومی را نسبت به مساله آب افزایش دهیم/ با اتخاذ تصمیم های هماهنگ و با همبستگی ملی، مشکل آب حل می شود/ نمی توان احکامی صادر کرد که به وضع زندگی کشاورزان لطمه وارد شود/ تاکید بر مدیریت تقاضا و افزاش بهره وری آب/ دولت از حضور بخش خصوصی در پروژه های مدیریت بهینه آب و پروژه های آب و فاضلاب استقبال می کند / پرهیز از نگاه سیاسی به مساله آب

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید آگاهی عمومی را نسبت به مساله آب افزایش دهیم، گفت: آب مساله ای حیاتی و ملی است که نباید سیاسی شود و برای حل ریشه ای جنبه های سیاسی و اجتماعی آن، باید بر راه حل های اقتصادی تمرکز شود.

سه شنبه 27 آذر 1397 - 20:22

دکتر محمد نهاوندیان روز سه شنبه در دومین کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهره گیری از تجارب داخلی و سایر کشورها در افزایش بهره وری آب در کشور، افزود: مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب که با همکاری دولت و بخش خصوصی در اتاق ایران شکل گرفت، باید با قوت به کار خود ادامه دهد و بی تردید با اتخاذ تصمیم های هماهنگ و با همبستگی ملی، می توان مشکل آب را حل کرد.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با بیان اینکه در بحث آب جنبه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد که چون به ریشه های اقتصادی نپرداختیم، مساله آب سیاسی شد و به منازعات اجتماعی در برخی مناطق انجامید، ادامه داد: باید سرمایه گذاری در آب را اقتصادی کنیم و توجیه اقتصادی داشته باشد که در اینصورت بخش خصوصی در این حوزه وارد می شود و امکان ندارد صرفا با اتکا به منابع دولتی، تصور کنیم که تنش آبی در ایران حل خواهد شد.

 دکتر نهاوندیان با اشاره به اینکه در طرف عرضه، باید به توزیع بهینه آب و طرح های انتقال توجه شود، اظهار داشت: عمده مساله طرف تقاضا است که باید به بخش کشاورزی و درآمد کشاورزان توجه شود و نمی توان احکامی صادر کرد که به وضع زندگی کشاورزان لطمه وارد شود.پس راه حلی که هم تقاضا را کاهش دهد و هم درآمد کشاورز را بالا ببرد، این است که بهره وری آب را افزایش دهیم.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه دولت از حضور بخش خصوصی در پروژه های مدیریت بهینه آب و پروژه های آب و فاضلاب استقبال می کند، ادامه داد: 35 قرارداد به روش (B.O.T) و ( R.O.T )،  با حجم 1790 میلیارد تومان و 32 قرارداد بیع متقابل با حجم 4141 میلیارد تومان منعقد شد و همچنین در اجرای تبصره 19 قانون بودجه سال جاری،46 پروژه بزرگ آب و برق با حجم 243 هزار میلیارد تومان براساس سرمایه گذاری بخش خصوصی معرفی شده است و مشوق های لازم درنظرگرفته شده است.

دکتر نهاوندیان در ابتدای سخنان خود با اشاره به اینکه مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب به عنوان رکن مهم و حیاتی مساله آب در کشور که با همت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل شد، می تواند در موضوع حساس آب به کشور کمک کند، گفت: این نمونه ای خوب از این مهم است که بخش خصوصی با احساس مسئولیت ملی می تواند وظایف ملی به دوش بگیرد و در فضای تعامل و همکاری ماموریت های خطیر را بر عهده بگیرد.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت حضور بخش خصوصی در مسائل خطیر ملی، ادامه داد: بهترین خدمت دولت شناسایی مسائل ملی و فراهم کردن بستر حضور فعالانه مردم و بخش خصوصی است.

 دکتر نهاوندیان با بیان اینکه رابطه سه ضلعی دولت، اندیشمندان و فعالان اقتصادی در هر جایی که به کار گرفته شود، راهگشا است، گفت: مشکلات از این راه، حل می شود و در روزهای نعمت باید برای روزهای مشکل تدبیر کرد.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مشکلات در حوزه آب به این دلیل است که انتخاب های آگاهانه و تصمیم های دوراندیشانه نداشتیم، افزود: تنش آبی به دلیل کاهش نزولات آسمانی نیست چراکه طرف تقاضا به صورت هوشمندانه مدیریت نشد.

 دکتر نهاوندیان با بیان اینکه باید کنفرانس دو سالانه اقتصاد آب در ارزیابی سیاست ها به جمع بندی روشن برسد و در حافظه ملی و اجتماعی ثبت شود، گفت: اگر به این جمع بندی رسیدیم که تصمیمی در دهه 80 نادرست بوده باید در ذهنیت سیاست گذاری ثبت شود تا فردی یا گروهی مجددا با شعار پوپولیستی آن خطا را تکرار نکند.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور بااشاره به این واقعیت تلخ که تعداد حلقه های چاه به ازای هر هزار نفر ، ظرف 40 سال ، 5 برابر شده است ، تاکید کرد: باید حافظه ملی در برابر تصمیمات غلط تقویت شود و در 40 سالگی انقلاب اسلامی ارزیابی نقادانه از عملکرد و دستاوردها صورت پذیرد.

وی افزود: باید هم نقاط مثبت و هم کاستی ها دیده شود تا آینده تصمیم گیری در کشور ، از تکرار خطاها مصون بماند و مسیر پیشرفت پایدار با سرعتی بیشتر از گذشته پیموده شود.

شناسه خبر: 107287