فیلم / گزیده‌ای از سخنان دکتر واعظی در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان بوشهر

دوشنبه 26 آذر 1397 - 15:34

شناسه خبر: 107276