فیلم / گزیده‌ای از سخنان دکتر واعظی در جلسه توسعه و سرمایه گذاری استان بوشهر

شناسه خبر: 107276 -

دوشنبه 26 آذر 1397 - 15:34

شناسه خبر: 107276

- دفتر رئیس‌جمهوری

- جلسات

- سخنراني ها

فیلم مرتبطاخبار برگزیده