در جلسه هیات دولت : مطالبات جوانان و بانوان به حق است، وزیران و استانداران در انتصابات بر شایسته گزینی تکیه کنند

شناسه خبر: 107246 -

چهارشنبه 21 آذر 1397 - 14:40

شناسه خبر: 107246

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده