در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: هشت راهکار ایران برای تحقق منطقه ای قوی تر در دنیای پسا آمریکایی

شناسه خبر: 107173 -

شنبه 17 آذر 1397 - 12:45

شناسه خبر: 107173

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده