در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: کشوری که جنگی تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه می زند، افغانستان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، روسیه را تهدید و ایران را تحریم می کند؛ متهم ردیف اول در شکستن پیوندهاست

شناسه خبر: 107171 -

شنبه 17 آذر 1397 - 12:43

شناسه خبر: 107171

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده