در کنفرانس روسای مجالس ایران،افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه: خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها نمونه بارز تروریسم اقتصادی است

شنبه 17 آذر 1397 - 12:41

شناسه خبر: 107169