در جلسه شورای اداری استان سمنان: برنامه ها و طرحهای راهبردی دولت در استان سمنان

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 20:42

شناسه خبر: 107152