در جلسه شورای اداری استان سمنان: در طول 5 سال گذشته هیچ مدیری را به وزیر و مسئولی تحمیل نکردم

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 20:39

شناسه خبر: 107149