در جلسه شورای اداری استان سمنان: یکی از اهداف اصلی دولت در تنظیم بودجه کاهش فشار از طبقات محروم جامعه است

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 20:38

شناسه خبر: 107148