در جلسه شورای اداری استان سمنان: باید تهدیدات و معضلات دوران تحریم را به فرصت تبدیل کنیم

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 20:37

شناسه خبر: 107147