در جلسه توسعه و برگزیدگان استان سمنان : تمام بانکها باید برای حل مشکلات اقتصادی دولت را یاری کنند/ اقتصاد بدون فعالیت سالم بانکها نمی چرخد

سه شنبه 13 آذر 1397 - 23:44

شناسه خبر: 107140