بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز با حضور رئیس جمهور در سمنان

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 13:54

شناسه خبر: 107115