بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز با حضور رئیس جمهور در سمنان

چهارشنبه 14 آذر 1397 - 09:33

شناسه خبر: 107096