در جمع صمیمی مردم شاهرود: دشمن هیچ ملت همسایه ای نبوده و نخواهیم بود

سه شنبه 13 آذر 1397 - 18:40

شناسه خبر: 107064