در جمع صمیمی مردم شاهرود: آمریکا گفت ایران را از صادرات نفت و تبادل تجاری محروم و منزوی می کند؛ نتوانست و نمی تواند/ آمریکا قادر نیست رابطه ما با ملتهای منطقه را قطع کند

شناسه خبر: 107063 -

سه شنبه 13 آذر 1397 - 18:33

شناسه خبر: 107063

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده