در جمع صمیمی مردم شاهرود: امروز روز آزمایش تاریخی ملت ایران است/ ملت ایران نمی گذارد لبخند بر لب دشمن بنشیند

سه شنبه 13 آذر 1397 - 18:32

شناسه خبر: 107062